Τουρισμός

Η on-line εφαρμογή του τουρισμού αξιολογεί τις επιδόσεις τουριστικών μονάδων.

Η εφαρμογή προσφέρει στις παραπάνω επιχειρήσεις καλύτερα απότελέσματα απ' ότι η γενική εφαρμογή, καθώς βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού.

Οι τομείς που αξιολογούνται είναι:

 • Οικονομικά Αποτελέσματα
 • Ειδικά Οικονομικά Αποτελέσματα (σχετικά με τον κλάδο)
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Ανθρώπινο δυναμικό - εκπαίδευση
 • Διαχείριση κρατήσεων - πελάτες
 • Τεχνολογία - εξοπλισμός- εγκαταστάσεις
 • Ενέργεια -περιβάλλον - υγιεινή & ασφάλεια
 • Ποιοτικός έλεγχος- φιλοξενία - δικτύωση

Η εφαρμογή λειτουργεί σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) ενώ για τη χρήση της απαιτείται η κατάλληλη πιστοποίηση.

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι παρόμοια με αυτή της μεταποίησης. (Δείτε σχετικό demo).

Ενδεικτικές Οθόνες

 1. Μια τυπική οθόνη
 2. Ειδικά πληροφοριακά στοιχεία για τη μονάδα
 3. Ειδικά Οικονομικά στοιχεία
 4. Επιχειρησιακή Στρατηγική
 5. Ανθρώπινο δυναμικό - εκπαίδευση
 6. Διαχείριση κρατήσεων - πελάτες
 7. Τεχνολογία - εξοπλισμός - εγκαταστάσεις
 8. Ενέργεια - περιβάλλον - υγιεινή & ασφάλεια
 9. Ποιοτικός έλεγχος - φιλοξενία - δικτύωση

Οι εφαρμογές

 1. Εφαρμογή Γενικής Χρήσης
 2. Μεταποίηση
 3. Τουρισμός
 4. Πληροφορική

Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογη των στοιχείων, από την επιχείρηση, γίνεται με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου