Περιήγηση στην on-line εφαρμογή

Η εφαρμογή της μεταποίησης είναι προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου με τη χρήση κατάλληλων κωδικών που παρέχονται, από το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking, μετά από μία διδικασία πιστοποίησης.

Χρήση της εφαρμογής

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο χρήστης μπορεί:

  1. Να δημιουργήσει νέα εταιρία
  2. Να επιλέξει κάποια από τις εταιρίες που έχει ήδη καταχωρήσει στη βάση.

Η εφαρμογή παρουσιάζει τη λίστα των εταιριών με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) όλες οι εταιρίες, 2) δέκα εταιρίες ανά σελίδα, 3) αναζήτηση εταιρίας. Ο χρήστης αφού επιλέξει κάποια από τις εταιρίες που έχει καταχωρήσει μπορεί:

  1. Να επεξεργασθεί τα δεδομένα της
  2. Να δημιουργήσει αναφορά συγκριτικής αξιολόγησης

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα του χρήστη μέσα στην εφαρμογή.

H διαδρομή ενός χρήστη στην εφαρμογή

Χάρτης διαδρομής χρήστη