Μεταποίηση

Η on-line εφαρμογή της μεταποίησης αξιολογεί τις επιδόσεις επιχειρήσεων που ανήκουν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η εφαρμογή προσφέρει στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης καλύτερα απότελέσματα απ' ότι η γενική εφαρμογή, καθώς βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον κλάδο αυτό.

Οι τομείς που αξιολογούνται είναι:

 • Οικονομικά Αποτελέσματα
 • Διοίκηση
  • Στρατηγική
  • Διοίκηση
  • Επικοινωνία
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Εργονομία, υγιεινή και ασφάλεια
  • Πληροφόρηση παρακολούθηση τάσεων
  • Τεχνολογίες πληροφορικής
  • Ολοκλήρωση της επιχείρησης
 • Προιόντα και αγορές διάθεσης προιόντων
  • Εύρος προϊόντων
  • Κύκλος ζωής προϊόντων - Πόσο νέα είναι τα προϊόντα
  • Ανταγωνιστικότητα
 • Ερευνα και Καινοτομία
  • Τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Νέα προϊόντα
  • Κόστος εισαγωγής νέων τεχνολογιών
  • Πηγές τεχνολογίας και καινοτομίας
 • Ποιότητα
  • Διαχείριση ποιότητας
  • Πιστοποιητικά ποιότητας
  • Εφαρμογή ποιότητας
  • Αποτελέσματα διασφάλισης ποιότητας
 • Marketing
  • Στρατηγική μάρκετινγκ
  • Δίκτυο διανομής
  • Επώνυμα προϊόντα
  • Δαπάνες για επώνυμα προϊόντα
  • Νέες τεχνολογίες στο μάρκετινγκ
 • Διαχείριση αποθήκης
  • Ένταση σας δραστηριότητας αποθήκευσης
  • Μέγεθος αποθεμάτων
  • Τεχνολογία αποθήκευσης
  • Διαχείριση αποθήκης
 • Αλυσίδα προμηθευτών- παραγωγής-πελατών
  • Ανάληψη υπεργολαβιών
  • Ανάθεση υπεργολαβιών
  • Προμηθευτές
  • Εξάρτηση από προμηθευτές
  • Πελάτες
  • Εξάρτηση από πελάτες
 • Διαδικασία παραγωγής
  • Οργάνωση της παραγωγής
  • Τεχνολογίες παραγωγής
  • Προγραμματισμός εξοπλισμού παραγωγής
  • Εξοικονόμηση πόρων

Η εφαρμογή λειτουργεί σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) ενώ για τη χρήση της απαιτείται η κατάλληλη πιστοποίηση.


Οι εφαρμογές

Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογη των στοιχείων, από την επιχείρηση, γίνεται με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου