Εφαρμογή Γενικής Χρήσης

Πρόκειται για την πρώτη από τις on-line εφαρμογές που ανέπτυξε η Ερευνητική Μονάδα URENIO. Η εφαρμογή αξιολογεί τις επιδόσεις της επιχείρησης στους παρακάτω γενικούς τομείς:

 1. Χρηματο-οικονομικά
 2. Διοίκηση και διαχείριση πόρων και προσωπικού
 3. Στρατηγική
 4. Ερευνα και ανάπτυξη
 5. Τεχνολογία παραγωγής
 6. Προϊόντα και αγορές
 7. Μάρκετινγκ
 8. Ποιότητα και ικανοποίηση των πελατών
 9. Αποθήκη
 10. Προμηθευτική αλυσίδα

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες ενότητες που αφορούν τους παρακάτω κλάδους επιχειρήσεων:

 • Μεταποίησης
 • Κατασκευών
 • Τουρισμού
 • Πληροφορικής

Η εφαρμογή λειτουργεί σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) ενώ για τη χρήση της απαιτείται η κατάλληλη πιστοποίηση.

Ενδεικτικές Οθόνες

 1. Εισαγωγή στην εφαρμογή
 2. Στοιχεία επιλεγμένης εταιρίας
 3. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: Οικονομικά στοιχεία
  Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: Προϊόντα και αγορές
 4. Επιλογή των εταιριών με τις οποίες θα γίνει η σύγκριση
 5. Έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης: Διάγραμμα
  Έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης: Πίνακας

Οι εφαρμογές

 1. Εφαρμογή Γενικής Χρήσης
 2. Μεταποίηση
 3. Τουρισμός
 4. Πληροφορική

Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογη των στοιχείων, από την επιχείρηση, γίνεται με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου 10 ενοτήτων Από τις παρακάτω επιλέξτε ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας