Διαδικασία Πιστοποίησης Συμβούλων

Η υπηρεσία της συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων, με χρήση των on-line εφαρμογών της Ερευνητικής Μονάδας URENIO, παρέχεται από δίκτυο πιστοποιημένων σύμβουλων.

Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking διοργανώνει, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, εκπαιδευτικά σεμινάρια πιστοποίησης στη χρήση των εφαρμογών. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια αποκτούν τον τίτλο του "πιστοποιημένου σύμβουλου συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων".

Η διαδικασία πιστοποιησης είναι ανοιχτή. Σημαντικός αριθμός συμβούλων επιχειρήσεων έχουν πιστοποιηθεί σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, κλπ.

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια "Benchmarking Qualified Consultants" αποκτούν:

  • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην υλοποίηση εφαρμογών benchmarking - Βεβαίωση Benchmarking Qualified Consultants - (BQC)"
  • Πρόσβαση με κωδικούς πρόσβασης στην υπάρχουσα εφαρμογή Benchmarking εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και στη βάση δεδομένων benchmarking.
  • Απόκτηση τεχνογνωσίας της μεθόδου με on-line χρήση των εργαλείων.
  • Υποστήριξη στην συμπλήρωση ερωτηματολόγιων των επιχειρήσεων και αυτόματη δημιουργία αναφορών benchmarking από την χρήση των εργαλείων (εγχειρίδιο - CD-ROM)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών, συμβούλους επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Διάρκεια: 4 Ώρες
Χώρος Σεμιναρίων: URENIO, Αγρόκτημα Α.Π.Θ, Περιοχή Αεροδρομίου, Θεσσαλονίκη. (Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε μία πόλη το σεμινάριο μπορεί να γίνει στην πόλη αυτή.)

Για συμμετοχή συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής και να στείλτε την:
Με e-mail : dmilosis@polsci.auth.gr ή
Με φαξ: 2310-991954

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και το κόστος της εκπαίδευσης επικοινωνήστε:
Ελληνικό Κέντρο Benchmarking
Δημήτρης Μηλώσης
Τηλ: 2310-991954
Fax:2310-472240
E-mail: dmilosis@polsci.auth.gr