Η τεχνική της Συγκριτικής Αξιολόγησης

Πρόκειται για τη συγκριτική αξιολόγηση των τεχνολογιών, των διαδικασιών παραγωγής, και των προϊόντων μιας επιχείρησης / οργανισμού σε σχέση με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στο αντίστοιχο πεδίο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια επιλεγμένων δεικτών και επιτρέπει στην επιχείρηση να αναδιοργανωθεί με επιτυχία μέσα από την κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της. Περισσότερα »

Επιχειρήσεις

On-line εφαρμογές συγκριτικής αξιολόγησης για επιχειρήσεις:

Περιφέρειες

Παρακολούθηση των επιδόσεων των περιφερειών σε συγκεκριμένους τομείς. Περισσότερα »


Πιστοποιημένοι σύμβουλοι

Η υπηρεσία της συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων παρέχεται από ένα δίκτυο πιστοποιημένων σύμβουλων.

Δείτε την σχετική λίστα πιστοποιημένων συμβούλων


Το Κέντρο

Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking είναι μία δομή της Ερευνητικής Μονάδας URENIO που στοχεύει στην διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Περισσότερα »

Αλλοι Φορείς

DTI - BenchmarkIndex
Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας ανέπτυξε το BenchmarkIndex, ένα εργαλείο για την εφαρμογή του Benchmarking στις επιχειρήσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking προσφέρει την υπηρεσία BenchmarkIndex στην Ελλάδα.